Chuỗi Sự Kiện Team Building – Meeting – Gala Dinner Cho ONX Tại CoCo Bay TP Đà Nẵng – Ohlala Event

Một sản phẩm trong số rất nhiều sản phẩm của Ohlala Event đã hoàn thành, điều trọn vẹn đã đạt được là lịch trình biztour - team building - meeting…

Continue Reading Chuỗi Sự Kiện Team Building – Meeting – Gala Dinner Cho ONX Tại CoCo Bay TP Đà Nẵng – Ohlala Event