Lễ Khai Trương Thương Hiệu Nhà Hàng Mộc Châu Ngon HN – Ohala Event

Ohlala Event đã khai trương thành thương hiệu Nhà Hàng Mộc Châu Ngon tại TP Hà Nội thực hiện ngày 20/09/2018. Với nhiều năm kinh nghiệm và những bước phát triển mạnh mẽ, hiện…

Continue Reading Lễ Khai Trương Thương Hiệu Nhà Hàng Mộc Châu Ngon HN – Ohala Event